Hình thức thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán khi đặt hàng qua Website:

1️⃣ Thanh toán khi nhận hàng

Quý khách thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.

2️⃣ Thanh toán qua thẻ

Quý khách thanh toán qua thẻ ATM, Thẻ tín dụng (Visa, MasterCard, JCB)